Nasze programy

Regionalne Biuro Konkursu "Teraz Polska"

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" wraz z Biurem Regionalnym tworzonym przez firmę EKOTON sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w XXIX edycji konkursu "Teraz Polska".

Program azbestowy

Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu "Planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania azbestu" dla gmin. Przygotowaliśmy jeden z pierwszych programów dotyczących usuwania azbestu z terenu Polski

Oceny oddziaływania na środowisko dla projektów unijnych

W związku z planowaną zmianą „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" OOŚ będzie pierwszym dokumentem na etapie planowania inwestycji, niezbędnym m.in. do wydania zezwolenia na inwestycję.

Doradztwo ekologiczne

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw korzystających ze środowiska, wsparcie merytoryczne w trakcie całego procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie specjalistycznej dokumentacji środowiskowej

Audyt ekologiczny (Eko Audyt)

Audyt ekologiczny to przegląd zakładu pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Polega on na sprawdzeniu dokumentacji zakładu i określeniu stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty środowiska

Klub Czystego Biznesu

Od czerwca 2008 r. działa pierwszy w północno-wschodniej Polsce Klub Czystego Biznesu koordynowany przez EKOTON Już dziś wstąp do Klubu i zwiększ konkurencyjność prowadzonej działalności

Fundusze unijne

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów - JST, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów o charakterze non profit, szkół i uczelni wyższych, oraz innych - oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania funduszy europejskich.

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że mgr inż. Beata Gładkowska-Chocian jest formalnie zatwierdzonym mediatorem Centrum Mediacji i Arbitrażu w Białymstoku.
W ramach wieloletniej współpracy strategicznej z Uniwersytetem w Białymstoku jesteśmy uczestnikiem projektu „Stypendia dla doktorantów województwa podlaskiego” w zakresie nauk przyrodniczych.

EKOTON sp. z o.o. w dniach 11-20 lutego 2015 z sukcesem zakończył szkolenia produktowe dla partnerów z Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 

EKOTON sp. z o.o. wraz z partnerami zakończył prace nad "Strategią zarządzania i promocji turystyki regionu Puszczy Białowieskiej wraz z opracowaniem dwóch produktów turystycznych regionu"

<< <  Strona 2 z 16  > >>Polityka Cookies