III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni - stanowisko EKOTON sp. z o.o. w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej


Podczas wypowiedzi zaprezentował szczegółowe uwarunkowania i ryzyka blokowania strategicznych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Informacje zostały przedstawione w 3 blokach logicznych

  1. Protesty, jako wyraz braku zrozumienia interesu Państwa / regionu.
  2. Rola Komisji Europejskiej w procedurze ewentualnego wstrzymania przedsięwzięcia.
  3. Czy nie ma innych zagrożeń środowiskowych / administracyjnych dla projektu?

W załączonym linku do nagrania z debaty, w której między 20"-30" padają kluczowe słowa na temat trybu, w którym próbowano i nadal się usiłuje zablokować inwestycje w Polsce, wbrew nadrzędnemu interesowi publicznemu.

Dzisiaj jesteśmy mądrzejsi niż przed laty, kiedy walkowerem poddaliśmy budowę podlaskiego lotniska regionalnego rzekomo w trosce o przedmioty i cele Natura 2000, chociaż było zupełnie inaczej.

Zachęcamy do zapoznania się z całym panelem
https://wizjarozwoju.pl/w-jaki-sposob-przekop-mierzei-wislanej-moze-wplynac-na-rozwoj-regionu-i-polskiej-gospodarki/
Aktualności

Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian pełnił role eksperta w panelu pt.: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”
"Pomosty Przyszłości" to pierwsze wydarzenie w Podlaskiem, które promuje dobre wzorce współpracy między nauką a biznesem doceniając najlepsze instytucje naukowe i osoby, które najlepiej łączą i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami naukowców i biznesu.
W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.
Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies