Wsparcie techniczne

Pomoc organizacyjno - techniczna


Obsługa organizacyjno-techniczna
 • doradztwo w tworzeniu relacji inwestycyjnych między organami samorządu terytorialnego, inwestorami, grupami kapitałowymi i bankami
 • kształtowanie partnerstwa publiczno-prywatnego tworzonych inwestycji
 • kreacja stałych modeli współpracy
 • tworzenie partnerstw programowych i zadaniowych
 • budowa grup partnerskich tworzonych dla realizacji konkretnych projektów
 • kompleksowa pomoc w opracowywaniu programu wizyt studyjnych
Pomoc techniczna w projektach
 • sporządzanie kompletnych wniosków dotacyjnych
 • opracowywanie biznesplanów, studiów wykonalności, dokumentacji technicznych
 • opracowywanie ocen oddziaływania inwestycji i strategii na środowisko
 • analiza i ocena projektu w aspekcie możliwości otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej
 • doradztwo przy konstruowaniu budżetu - wskazanie kosztów kwalifikowanych
  i niekwalifikowanych
 • tłumaczenie wniosku
 • monitoring i rozliczanie projektów w imieniu klientów - sporządzenie raportów finansowych i merytorycznych
 • reprezentowanie inwestora przed urzędami w procesie inwestycyjnym
 • ochrona inwestorów przed "ekoharaczami"
 • poszukiwanie partnera zagranicznego

Wdrażanie norm jakości

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • HACCP