Gospodarka turystyczna

Usługi w zakresie gospodarki turystycznej

 • wykonawstwo inwentaryzacji turystycznej w oparciu o metodologię EKOTON
 • tworzenie zintegrowanych produktów turystycznych na rzecz firm i instytucji samorządowych
 • opracowywanie strategii rozwoju turystyki dla gmin i ich związków
 • rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich dla celów turystyki
 • marketing inwestycyjny na rzecz klientów indywidualnych i instytucjonalnych
 • studia wykonalności i dokumentacje techniczne szlaków turystycznych:
  • rowerowych
  • konnych
  • kajakowych
 • tworzenie projektów turystycznych
 • opracowywanie wniosków dotacyjnych wraz z załącznikami
 • współpraca wykonawcza lub/i nadzór nad przebiegiem wdrażania projektów