Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian wyróżniony przez Kapitułę konkursu „Pomosty Przyszłości”


Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian wyróżniony przez Kapitułę konkursu „Pomosty Przyszłości”  

Dr Chocian to Prezes Zarządu i wspólnik EKOTON sp. z o.o., której działalność to typowa, systemowa współpraca nauki z biznesem. Promotor innowacyjnego podejścia w określaniu hipoteki środowiskowej© przedsięwzięć.

EKOTON sp. z o.o. jest polską, rodzinną firmą prywatną, pierwotnie założoną w 1998 roku w postaci spółki cywilnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru ochrony środowiska, gospodarki odpadami, realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, hydrotechnicznych (duża i mała retencja wody), przemysłowych, turystycznych i rolniczych, ponadto wsparcia firm i samorządów w zarzadzaniu strategicznym dotyczącym ochrony środowiska. W ramach wykonywanych usług wykonuje wiele projektów wymagających badań przyrodniczych jako warunku rozwoju projektów inwestycyjnych. W istocie są to typowe projekty B+R, w których wymagane jest innowacyjne, indywidualne podejście do każdego projektu z uwagi na jego specyfikę i lokalizację

W latach 2009-2021 w projektach infrastrukturalnych i strategicznych firma współtworzyła i/lub nadzorowała realizację inwestycji o wartości przekraczającej 9 mld zł.

Kierowana przez dr. Grzegorza Chociana firma jest tworzona i zatrudnia pracowników ze stopniami naukowymi i stale współpracuje z instytucjami badawczymi posiada też strategiczne umowy ramowe. Firma EKOTON sp. z o.o. już niemal 20 lat współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku.

Kapituła konkursu przyznała następujące nagrody (statuetki) i wyróżnienia:

  • Pomost do biznesu dla instytucji: Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej, który współpracuje z firmami z branży automatyki, elektroniki i elektrotechniki.
  • Pomost do biznesu dla osoby: zespół Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: prof. Barbara Mroczko, dr Monika Gudowska-Sawczuk, prof. Alina Kułakowska, dr hab. Jan Kochanowicz – projekt „Przydatność diagnostyczna oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami neurologicznymi".
  • Pomost do nauki dla podmiotu: Imagene.me SA, białostocka firma, która zajmuje się m.in. medycyną spersonalizowaną i wielkoskalową analizą danych biomedycznych.
  • Pomost do nauki dla osoby (dwa wyróżnienia): Przemysław Szleter, współzałożyciel i CEO w DAC.digital, która specjalizuje się w inżynierii oprogramowania oraz Grzegorz Chocian, prezes i wspólnik spółki EKOTON, która działa w m.in. w ochronie środowiska i gospodarce odpadami.

 

Więcej w materiałach;

Kuriera Porannego,

https://poranny.pl/bialystok-oni-zostali-nagrodzeni-za-najlepsza-wspolprace-nauki-z-biznesem/ar/c3-17122373

Telewizji Białystok,

https://bialystok.tvp.pl/65055226/wreczenie-nagrod-pomosty-przyszlosciAktualności

Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian pełnił role eksperta w panelu pt.: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”
"Pomosty Przyszłości" to pierwsze wydarzenie w Podlaskiem, które promuje dobre wzorce współpracy między nauką a biznesem doceniając najlepsze instytucje naukowe i osoby, które najlepiej łączą i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami naukowców i biznesu.
W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.
Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies