Ruszyła XXX - edycja Konkursu "Teraz Polska".
"Teraz Polska" to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, gmin oraz przedsięwzięć innowacyjnych.Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni w pierwszej kolejności przesłać ankietę rejestracyjną, a do 31 stycznia 2020 - ankietę weryfikacyjną za pośrednictwem biura EKOTON sp. z o.o., które jest Regionalnym Administratorem Konkursu „Teraz Polska" na terenie województwa podlaskiego.

UWAGA. Na mocy porozumienia konkursów "Teraz Polska" i "Podlaska Marka Roku", wszyscy laureaci "Podlaskiej Marki Roku" startujący w konkursie "Teraz Polska" są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej. Ponadto firmy, przystępujące do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” zostaną zwolnione z opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie ankiety rejestracyjnej na której umieszczą Państwo dopisek EKOTON.

Zakończenie XXXI edycji Konkursu odbędzie się w czerwcu 2020 r. podczas gali w Teatrze Wielkim w Warszawie, kiedy to zwycięzcy odbiorą statuetki „Teraz Polska” z rąk osobistości świata kultury, mediów i polityki.

W dotychczasowych edycjach wystartowało ponad 4500 tysiąca uczestników, około 500 z nich zostało nagrodzonych. W województwie podlaskim firmy i samorządy mogą liczyć na pomoc i zauważalne zwolnienia z opłat. Godło „Teraz Polska", jak potwierdzają sami laureaci, pomaga wyróżnić się, odnieść sukces i umocnić pozycję na rynku. To symbol prestiżu, wiarygodności i zaufania oraz instrument, który w wyjątkowy sposób pozwala wzmocnić markę przedsiębiorstwa. Ponad 10 lat przyniosło spory sukces i umocniło pozycję naszego regionu, ponieważ wiele zgłoszonych produktów i usług uzyskało godło promocyjne "Teraz Polska".
Od 2009 roku "Teraz Polska" współpracuje konkursem "Podlaska Marka Roku" czego jednym z efektów są ułatwienia oferowane podlaskim firmom startujacym w konkursie "Teraz Polska". Podobnie jak w latach ubiegłych, nagrodą dla Laureatów będzie prawo do wykorzystania Godła Promocyjnego „Teraz Polska" oraz możliwość skorzystania z programu promocyjnego Fundacji, oferującego szeroki wachlarz wsparcia merketingowego.

Jak pokazują badania konsumentów, Polskie Godło Promocyjne „Teraz Polska" stanowi oryginalne narzędzie wzmacniające markę, a także prestiż nagradzanych produktów i usług, a co za tym idzie wizerunek oferujących je przedsiębiorstw. Niemal 90% respondentów wie, że Godło „Teraz Polska" to symbol wysokiej jakości produktów i usług oferowanych na rynku polskim, jakości potwierdzonej przez Ekspertów pracujących dla Fundacji. Dla ponad 65% z nich kryterium w postaci Godła stanowi ważny element w podejmowaniu decyzji zakupowej.

Zdaniem Laureatów do najważniejszych korzyści jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska" należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty. Spośród ankietowanych, 76% Przedsiębiorców uznało, że Godło Promocyjne „Teraz Polska" wpłynęło na wzrost sprzedaży ich produktów i usług. Co trzeci z nich określił wzrost na poziomie 30%. Według Laureatów przyznanie Godła „Teraz Polska" wpływa także na zwiększenie poziomu sprzedaży innych produktów pozostających w ofercie firmy. To ich zdaniem w największym stopniu dowodzi faktu, że znak „Teraz Polska" wzmacnia zaufanie klientów, jest dobrą formą promocji firmy i przyczynia się do zwiększenia prestiżu przedsiębiorstwa.

Uprawnienia Laureatów

Laureaci mają prawo do używania Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejny okres, po ponownej weryfikacji nagrodzonego produktu. Szczegółowe warunki używania Godła określają umowy zawierane z Laureatami.

Laureatom Konkursu przysługują następujące uprawnienia:

  • oznakowanie Polskim Godłem Promocyjnym "Teraz Polska" nagrodzonego produktu (usługi)
  • umieszczenie obok nazwy i logo firmy Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" wraz z informacją "Laureat Konkursu" we wszystkich materiałach promocyjnych oraz posługiwanie się Godłem w kampaniach reklamowych
  • korzystanie ze zniżek wynegocjowanych przez Fundację na wybrane imprezy targowe i wystawiennicze
  • korzystanie ze zniżek w określonych mediach, współpracujących z Fundacją
  • udział w kampaniach reklamowych organizowanych przez Fundację wspólnie z innymi Laureatami
  • promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych Fundacji
  • prezentacja Laureatów na imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i za granicą, w których uczestniczy Fundacja
  • cykliczne informowanie o nagrodzonych firmach na konferencjach prasowych
  • wspieranie przez Fundację działań proeksportowych Laureatów
  • członkostwo w Klubie "Teraz Polska".

Aby przystąpić do konkursu należy:
1. jak najszybciej uzyskać "zniżkową" ankietę rejestracyjną poprzez EKOTON sp. zo.o. - Regionalnego Koordynatora Konkursu odpowiednio dla 
a) produktów i usług, lub
b) przedsięwzięć innowacyjnych, lub
c) gmin
2. złożyc ankietę w biurze EKOTON
3. uzyskać z EKOTON właściwą dla swego podmiotu ankietę weryfikacyjną i regulamin konkursu tj. dla:
a) dla produktów i usług,
b) przedsięwzięć innowacyjnych
c) gmin
4. do dnia 31 stycznia 2020 roku złożyć prawidłowo wypełnioną ankietę weryfikacyjną w biurzez konkursu "Teraz Polska"
5. wnieść opłatę konkursową na konto Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” proszę o kontakt pod numerem telefonu 85 744-67-95  lub bezpośrednio z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826 01 91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” znajdują się na stronie internetowej Fundacji – www.terazpolska.pl

Dołącz do najlepszych!

Grzegorz Chocian
Koordynator konkursu w woj. podlaskim
e-mail: grzegorz@ekoton.pl