Udział EKOTON sp. z o.o. w konferencji EURO TRANS 2020


Głównym celem konferencji EURO-TRANS 2020 było odniesienie się do dorobku polskiej i zagranicznej myśli ekonomicznej transportu w kontekście wpływu transportu na osiągnięcie celów neutralności klimatycznej UE, zmianę wzorców mobilności i modeli biznesowych a także udziału transportu w gospodarce 4.0.

Panel nosił nazwę: „Zielony transport. Transport wodny śródlądowy wobec wyzwań polityki neutralności klimatycznej” i był moderowany przez wybitną znawczynię zagadnienia transportu Prof. dr hab. Krystynę Wojewódzką-Król - szefową Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego. W Panelu zasiadali wybitni przedstawiciele branży: Pan kpt. Krzysztof Woś - Wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pani Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, dr hab. prof. US Michał Pluciński, kierownik Katedry Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Prezes EKOTON sp. z o.o. jako ekspert ds. ochrony środowiska.

dr Grzegorz Chocian przedstawił innowacyjne analizy przyrodnicze wykonane dla Stopnia Wodnego Siarzewo (zlokalizowanego na Wiśle poniżej Włocławka), które w latach 2010-2016 wykonał zespół ekspertów firmy EKOTON i współpracujących z nami przyrodników Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto zreferował wyniki prac innych zespołów. Stopień Wodny Siarzewo, poza licznymi celami związanymi z łagodzeniem skutków suszy czy zimowych powodzi zatorowych będzie ważnym elementem międzynarodowej drogi wodnej E-40 z Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Transport wodny jest najbardziej ekologiczną formą przemieszczania towarów. Prawidłowo zaprojektowany pozwala skuteczne wdrażać założenia polityki klimatycznej.

EKOTON sp. z o.o. aktualnie doradza Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w zakresie spraw środowiskowych związanych z projektem budowy Stopnia Wodnego Siarzewo.

Więcej na:

http://infotram.pl/o-zegludze-srodladowej-na-euro-trans-2020_more_127353.html

Zdjęcie z zasobów Uniwersytetu w SzczecinieAktualności

Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian pełnił role eksperta w panelu pt.: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”
"Pomosty Przyszłości" to pierwsze wydarzenie w Podlaskiem, które promuje dobre wzorce współpracy między nauką a biznesem doceniając najlepsze instytucje naukowe i osoby, które najlepiej łączą i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami naukowców i biznesu.
W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.
Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies