Udział EKOTON sp. z o.o. w konferencji EURO TRANS 2020


Głównym celem konferencji EURO-TRANS 2020 było odniesienie się do dorobku polskiej i zagranicznej myśli ekonomicznej transportu w kontekście wpływu transportu na osiągnięcie celów neutralności klimatycznej UE, zmianę wzorców mobilności i modeli biznesowych a także udziału transportu w gospodarce 4.0.

Panel nosił nazwę: „Zielony transport. Transport wodny śródlądowy wobec wyzwań polityki neutralności klimatycznej” i był moderowany przez wybitną znawczynię zagadnienia transportu Prof. dr hab. Krystynę Wojewódzką-Król - szefową Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego. W Panelu zasiadali wybitni przedstawiciele branży: Pan kpt. Krzysztof Woś - Wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pani Monika Niemiec-Butryn – Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ, dr hab. prof. US Michał Pluciński, kierownik Katedry Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Prezes EKOTON sp. z o.o. jako ekspert ds. ochrony środowiska.

dr Grzegorz Chocian przedstawił innowacyjne analizy przyrodnicze wykonane dla Stopnia Wodnego Siarzewo (zlokalizowanego na Wiśle poniżej Włocławka), które w latach 2010-2016 wykonał zespół ekspertów firmy EKOTON i współpracujących z nami przyrodników Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto zreferował wyniki prac innych zespołów. Stopień Wodny Siarzewo, poza licznymi celami związanymi z łagodzeniem skutków suszy czy zimowych powodzi zatorowych będzie ważnym elementem międzynarodowej drogi wodnej E-40 z Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Transport wodny jest najbardziej ekologiczną formą przemieszczania towarów. Prawidłowo zaprojektowany pozwala skuteczne wdrażać założenia polityki klimatycznej.

EKOTON sp. z o.o. aktualnie doradza Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w zakresie spraw środowiskowych związanych z projektem budowy Stopnia Wodnego Siarzewo.

Więcej na:

http://infotram.pl/o-zegludze-srodladowej-na-euro-trans-2020_more_127353.html

Zdjęcie z zasobów Uniwersytetu w SzczecinieAktualności

Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii
W dniu 21 września br. Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. wziął udział jako prelegent podczas XVI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej EURO-TRANS 2020
Prezes EKOTON wziął udział w charakterze prelegenta podczas III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni
Na mocy art. 363 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołał Grzegorza Chociana w skład Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencji na lata 2020-2023.

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies