Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) to często
„być albo nie być" niejednej inwestycji.


Firma EKOTON jako lider konsultingu w zakresie ochrony środowiska oferuje następujące usługi na etapie przygotowania i realizacji inwestycji:

 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do określenia konieczności sporządzenia raportu (screening)
 • przygotowanie dokumentacji potrzebnej do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko (scoping)
 • opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie konsultacji społecznych
 • reprezentowanie inwestora przed urzędami w procesie inwestycyjnym
 • monitoring i rozliczanie projektu w imieniu klienta
 • ochrona inwestora przed „ekoharaczami"
 • doradztwo

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska.

Dlaczego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów podczas przygotowywania OOŚ i raportu w zakresie ochrony środowiska?

 • profesjonalnie przygotowane opracowania pozwala na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by zminimalizować jej niekorzystny wpływ na środowisko
 • przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymogiem prawa krajowego oraz dyrektyw unijnych w procesie aplikowania o środki pochodzące z funduszy UE
 • poprawnie opracowany raport oddziaływania na środowisko jest w stanie odeprzeć nieuzasadnione protesty i umożliwić kontynuację realizacji inwestycji, ponieważ do jego przygotowania wykorzystanych jest szereg analiz i opisów wyprzedzających ewentualne zarzuty co w konsekwencji skraca czas realizacji projektu oraz oszczędza koszty wynikające z niezaplanowanych przestojów
 • dzięki przeprowadzonej analizie inwestor otrzymuje dowód możliwości realizacji projektu pod kątem ochrony środowiska - decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych
 • dzięki analizie lokalnego środowiska i przepisów prawnych na etapie planowania inwestycji możliwe jest przygotowanie projektu w taki sposób aby ograniczyć koszty jej eksploatacji w przyszłości
 • opracowania przygotowywane przez naszych ekspertów są zawsze sporządzane w sposób indywidualny, profesjonalne, aktualne i przejrzyste zarówno dla inwestora jak i dla organu zatwierdzającego

Firma EKOTON posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowania OOŚ dla dużych inwestycji kubaturowych i produkcyjnych (fabryki, instalacje IPPC, hale magazynowe),  komunikacyjnych (drogi, wiadukty, mosty, estakady) oraz innych budynków i budowli (hotele, obiekty handlowe, uczelnie wyższe, firmy usługowe, fermy, ubojnie i wiele innych).

Zachęcamy do korzystania z usług firmy EKOTON

Cena usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o analizę formalno-prawną inwestycji.

EKOTON sp. z o.o.
ul. Włókiennicza 7A lok. 14U
15-464 Białystok
Tel/fax. (085) 744 67 95
biuro@ekoton.pl

www.ekoton.pl