Wiceprezes EKOTON sp. z o.o. ze stopniem doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.


W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.

Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse Uniwersytetu w Białymstoku nadała jej jednogłośnie stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse doceniając innowacyjność podejścia oraz niemalże wdrożeniowy charakter doktoratu.

W ramach przeprowadzonych badań udowodniono wady obecnie obowiązującej procedury oceny oddziaływania na środowisko, która jest nieefektywna, nieskuteczna i wymaga gruntownej przebudowy. Wyniki badań pokazały ogromną skalę strat inwestorów, bo czas to pieniądz. Rycina 1


Chociaż badania przeprowadzono dla postępowań, w których decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydawał RDOŚ w Białymstoku, wyniki nie są krytyką tej instytucji a stwierdzeniem wad systemowych procedury OOS. Inne doświadczenia naszej firmy wskazują, że w innych regionach Polski bywa jeszcze gorzej.

Obecnie procedura OOŚ powoduje:

 • Wydłużenie czasu trwania i zmniejszenie efektywności procedury wydania DUŚ
  oraz zmniejszenie efektywności procesu inwestycyjnego.
 • Odłożenie w czasie możliwości realizacji inwestycji i uzyskiwania kolejnych pozwoleń ze względu na odwołania od DUŚ oraz brak możliwości realizacji nowych inwestycji.
 • Rezygnację z inwestycji.
 • Brak zwiększenia zatrudnienia przy nowych inwestycjach.
 • Zwiększone koszty przygotowania dodatkowych dokumentów, analiz i wyjaśnień.
 • Utrudnienie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności oraz rozwoju gospodarczego danego regionu.
 • Zwiększony wpływ na środowisko, istniejącej infrastruktury technicznej o niższym standardzie w stosunku do planowanych nowych inwestycji.
 • Przeniesienie wszystkich kosztów i skutków udziału społeczeństwa przede wszystkim na wnioskodawcę/inwestora.
 • Eskalację konfliktów społecznych.
 • Niesprawiedliwe deprecjonowanie środowiska uczciwych ekologów.
 • Nieuzasadnione gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Wiceprezes EKOTON dr inż. Beata Gładkowska - Chocian zaproponowała model efektywnego udziału społeczeństwa w OOŚ oraz szereg innych propozycji rozwiązań instytucjonalnych, które poprawią proces inwestycyjny.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że obroniony doktorat to efekt niemal 25 lat doświadczeń uzyskanych w firmie EKOTON. Inwestorzy i instytucje współpracujące z EKOTON sp. z o.o. już obecnie korzystają z innowacyjnych metod przygotowywania dokumentacji w obszarze ochrony środowiska, m.in. badania hipoteki środowiskowej©, co:

 • zwiększa efektywność ekonomiczną ich zamierzeń,
 • ogranicza skuteczność blokowania ich inwestycji,
 • ogranicza koszty i czas procedury uzyskiwania zgód środowiskowych,
 • buduje przewagi konkurencyjne,
 • pozwala wnioskować o zmiany przepisów prawa.
EKOTON sp. z o.o.: „Zmieniamy jakoś na jakość”.

Zapraszamy do współpracy.    

 


Aktualności

Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian pełnił role eksperta w panelu pt.: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”
"Pomosty Przyszłości" to pierwsze wydarzenie w Podlaskiem, które promuje dobre wzorce współpracy między nauką a biznesem doceniając najlepsze instytucje naukowe i osoby, które najlepiej łączą i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami naukowców i biznesu.
W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.
Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies