FUNDUSZE EUROPEJSKIE W TURYSTYCE


EKOTON to profesjonalizm
poparty wieloletnim doświadczeniem oraz skuteczność działań
Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów - JST, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów o charakterze non profit, szkół i uczelni wyższych, oraz innych - oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania funduszy europejskich.

EKOTON - skuteczności i kompleksowość działań

Gwarantujemy pełne zaangażowanie w prowadzone przez nas sprawy, wysoką jakość usług oraz rzetelne i terminowe wykonywanie zleceń.
Jako firma konsultingowa rekomendujemy najlepsze rozwiązania wpełni identyfikując się z Klientem.

Skuteczne pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację planowanych przedsięwzięć:

 • stały monitoring aktualnie dostępnych programów pomocowych na szczeblu regionalnym, krajowym i wspólnotowym, w odniesieniu do wskazanych przez Klienta obszarów działania,
 • pomoc w wyborze optymalnej możliwości dofinansowania,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych - wniosku wraz wymaganymi załącznikami - studia wykonalności oraz biznes plany dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć,
 • monitoring procesu decyzyjnego,
 • przygotowanie ewentualnych uzupełnień,
 • wsparcie w okresie wdrażania i realizacji projektu szkolenia dofinansowane ze środków unijnych w zakresie rozwoju turystyki.

Sprawne zarządzanie procesem realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską:

 • nadzór i zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • koordynacja realizowanych działań i współpracy z partnerami
 • przygotowywanie procedur przetargowych
 • poszukiwanie partnerów do realizacji inwestycji
 • pełna obsługa merytoryczno - finansowa przy rozliczeniu projektu - sprawozdawczość projektowa, wymagane raporty z realizacji projektów oraz wnioski o płatność niezbędne do rozliczenia projektów i wypłacenia dotacji.

Skutecznie pozyskaliśmy środki finansowe m.in. na sfinansowanie z funduszy UE następujących przedsięwzięć:

 • "Budowa bulwaru wraz z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad rzeką Supraśl - zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ul. Konarskiego" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
 • "Przebudowa hali sportowej OSIR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu" przygotowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, w ramach działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu;
 • "Budowa Centrum Integracji Europejskiej", zleceniodawca: Hotel Unibus Sp. z o.o. w ramach III Osi priorytetowej Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej;
 • "Utworzenie Europejskiego Centrum Badań Lasów Naturalnych w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2 „Infrastruktura sfery B+R".


Sukcesem firmy jest pełne zaufanie KLIENTÓW, którzy powierzają EKOTON najbardziej skomplikowane i najtrudniejsze zlecenia.


Zaufali nam m.in.:

 • Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A
 • Polska Organizacja Turystyczna
 • Hotel Branicki w Białymstoku
 • Hotel SPA, Dr Irena ERIS Sp. z o.o.
 • Hotel Villa Verde w Zawierciu
 • Hotel SPA Verde Montana w Kudowie Zdrój
 • Hotel Warszawa w Augustowie
 • Fabryka Nastrojów Sport &Music Club w Augustowie
 • Unibus sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim
 • Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Bartlowizna w Goniądzu
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach


Jesteśmy członkiem Polskiej Izby TurystykiZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

EKOTON sp. z o.o.
ul. Włókiennicza 7A lok 14U,
15-464 Białystok
tel/fax. (085) 744 67 95
biuro@ekoton.pl
www.ekoton.pl