Nasze programy

Oceny oddziaływania na środowisko dla projektów unijnych

W związku z planowaną zmianą „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" OOŚ będzie pierwszym dokumentem na etapie planowania inwestycji, niezbędnym m.in. do wydania zezwolenia na inwestycję.

Doradztwo ekologiczne

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw korzystających ze środowiska, wsparcie merytoryczne w trakcie całego procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie specjalistycznej dokumentacji środowiskowej

Audyt ekologiczny (Eko Audyt)

Audyt ekologiczny to przegląd zakładu pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Polega on na sprawdzeniu dokumentacji zakładu i określeniu stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty środowiska

Program azbestowy

Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu "Planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania azbestu" dla gmin. Przygotowaliśmy jeden z pierwszych programów dotyczących usuwania azbestu z terenu Polski

Regionalne Biuro Konkursu "Teraz Polska"

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" wraz z Biurem Regionalnym tworzonym przez firmę EKOTON sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w XXIV edycji konkursu "Teraz Polska".

Klub Czystego Biznesu

Od czerwca 2008 r. działa pierwszy w północno-wschodniej Polsce Klub Czystego Biznesu koordynowany przez EKOTON Już dziś wstąp do Klubu i zwiększ konkurencyjność prowadzonej działalności

Certyfikaty środowiskowe

W ramach dwuletniego projektu "Aktywna edukacja ekologiczna na Zielonych Szlakach Greenways" aż 450 podmiotów - w tym firmy, urzędy, NGO-sy i szkoły - może otrzymać certyfikat ekologiczny: Zielone Biuro, Czysta Turystyka, Przyjazny Rowerom, LCAE/Zielona Flaga

Fundusze unijne

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów - JST, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów o charakterze non profit, szkół i uczelni wyższych, oraz innych - oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania funduszy europejskich.

Lotnisko regionalne

Nasz zespół w konsorcjum z Ove Arup & Partners International Limited z Warszawy kontynuuje pracę nad raportem oddziaływania na środowisko przyszłego podlaskiego regionalnego portu lotniczego.

EKOTURYSTYKA

Ekoturystyka to powrót do tradycji podróżowania polegającego na aktywnym i dogłębnym zwiedzaniu miejsc przyrodniczo i kulturowo cennych

Aktualności

Eksperci EKOTON uczestniczyli w tworzeniu rozdziału pt.: "Bariery związane z ochroną środowiska" w pierwszej w Polsce "Białej Księdze Infrastruktury"
EKOTON sp. z o.o. został przyjęty do grona podmiotów zrzeszonych w Ogólnopolskim Klastrze Innowacyjnych Przedsiębiorstw www.klasterip.pl
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku EKOTON sp. z o.o. wprowadza usługi: ekomediacji i ekonegocjacji.
Trenerzy EKOTON sp. z o.o. realizują na zlecenie firmy PM Group Laax Sp. z o.o. Sp. k. szkolenia z zakresu ocen oddziaływania na środowisko uzyskując najwyższe oceny od uczestników.

Strona 1 z 13  > >>Polityka Cookies