Nasze programy

Doradztwo ekologiczne

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw korzystających ze środowiska, wsparcie merytoryczne w trakcie całego procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie specjalistycznej dokumentacji środowiskowej

Oceny oddziaływania na środowisko dla projektów unijnych

W związku z planowaną zmianą „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" OOŚ będzie pierwszym dokumentem na etapie planowania inwestycji, niezbędnym m.in. do wydania zezwolenia na inwestycję.

Audyt ekologiczny (Eko Audyt)

Audyt ekologiczny to przegląd zakładu pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Polega on na sprawdzeniu dokumentacji zakładu i określeniu stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty środowiska

Regionalne Biuro Konkursu "Teraz Polska"

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" wraz z Biurem Regionalnym tworzonym przez firmę EKOTON sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w XXX edycji konkursu "Teraz Polska".

Program azbestowy

Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu "Planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania azbestu" dla gmin. Przygotowaliśmy jeden z pierwszych programów dotyczących usuwania azbestu z terenu Polski

Klub Czystego Biznesu

Od czerwca 2008 r. działa pierwszy w północno-wschodniej Polsce Klub Czystego Biznesu koordynowany przez EKOTON Już dziś wstąp do Klubu i zwiększ konkurencyjność prowadzonej działalności

Fundusze unijne

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów - JST, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów o charakterze non profit, szkół i uczelni wyższych, oraz innych - oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania funduszy europejskich.

Aktualności

W dniu 28 lutego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja na zakończenie projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Wzięło w niej udział 150 osób; byli wśród nich samorządowcy, przedsiębiorcy i członkowie organizacji wspierających rozwój turystyki.
Dnia 30 listopada 2007 r. w Hotelu "Warszawa" w Augustowie odbyły się warsztaty terenowe dla uczestników projektu, zorganizowane przez firmę EKOTON s.c. partnera projektu" Centrum Zielonych Technologii" w temacie EKOTURYSTYKA.
Mobilne Seminarium Upowszechniające i Konferencja "Wspieram Zielone Technologie" w Goniądzu 29-30.11.2007 r. W dniach 29-30.11.2007 r. Biuro Inicjatyw Rozwojowych wraz z Podlaską Stacją Przyrodniczą "NAREW" i Partnerami Projektu "Centrum Zielonych Technologii" zorganizowało Mobilne Seminarium Upowszechniające oraz Konferencję "Wspieram Zielone Technologie"
10 września o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się spotkanie Krzysztofa Zaręby – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z władzami województwa, powiatów i gmin. Głównym tematem spotkania były zadania wynikające z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010” dla administracji samorządowej.

<< <  Strona 18 z 18Polityka Cookies