Nasze programy

Doradztwo ekologiczne

Oferujemy profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw korzystających ze środowiska, wsparcie merytoryczne w trakcie całego procesu inwestycyjnego oraz przygotowanie specjalistycznej dokumentacji środowiskowej

Oceny oddziaływania na środowisko dla projektów unijnych

W związku z planowaną zmianą „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych" OOŚ będzie pierwszym dokumentem na etapie planowania inwestycji, niezbędnym m.in. do wydania zezwolenia na inwestycję.

Audyt ekologiczny (Eko Audyt)

Audyt ekologiczny to przegląd zakładu pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Polega on na sprawdzeniu dokumentacji zakładu i określeniu stopnia oddziaływania przedsiębiorstwa na poszczególne komponenty środowiska

Regionalne Biuro Konkursu "Teraz Polska"

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" wraz z Biurem Regionalnym tworzonym przez firmę EKOTON sp. z o.o., zaprasza do wzięcia udziału w XXX edycji konkursu "Teraz Polska".

Program azbestowy

Nasza firma specjalizuje się w przygotowaniu "Planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania azbestu" dla gmin. Przygotowaliśmy jeden z pierwszych programów dotyczących usuwania azbestu z terenu Polski

Klub Czystego Biznesu

Od czerwca 2008 r. działa pierwszy w północno-wschodniej Polsce Klub Czystego Biznesu koordynowany przez EKOTON Już dziś wstąp do Klubu i zwiększ konkurencyjność prowadzonej działalności

Fundusze unijne

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów - JST, firm, organizacji pozarządowych, podmiotów o charakterze non profit, szkół i uczelni wyższych, oraz innych - oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie wykorzystania funduszy europejskich.

Aktualności

W niedzielę 20 kwietnia 2008 r. w Gminnym Centrum Kultury w Gródku odbyły się szkolenia dla osób zainteresowanych edukacją ekologiczną

Artykuł w "Wiadomościach Gródeckich"
W dniu 3 marca 2008 r. na XV sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego jednogłośnie uchwalono "Plan Gospodarki Odpadami dla  Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010" autorstwa firmy EKOTON.
Firma EKOTON wraz z Partnerami Projektu Centrum Zielonych Technologii w dniach 13-14 marca 2008 r. zrealizowała konferencję „Ekoturystyka – drzemiący potencjał regionu”.
Podczas Podlaskich Targów Turystycznych Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przyznał firmie EKOTON Wyróżnienie za szkolenie i rozwój ekoturystyki

<< <  Strona 16 z 17  > >>Polityka Cookies