EKOTON wspiera PGW Wody Polskie


Ekoton sp. z o.o. od ponad 10 lat wspiera merytorycznie w obszarze ochrony środowiska rozwój inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. Uczestniczyliśmy w Programie Ochrony Przeciwpowodziowej Dolnego Śląska wraz budową Wrocławskiego Węzła Wodnego. Prezes Ekoton sp. z o.o. był tam zatwierdzonym przez Bank Światowy ekspertem w zakresie ochrony środowiska. Również od ponad 10 lat pomagamy merytorycznie w przygotowaniach do budowy Stopnia Wodnego Siarzewo. Jest to bardzo ważna dla Polski inwestycja, o której znaczeniu, ale też skali zrealizowanych zadań, warto się zapoznać w rekomendowanym artykule oraz wizualizacji

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/973-ekspert-o-stopniu-wodnym-siarzewo

https://www.youtube.com/watch?v=Zsd_WFZ3MBA


Aktualności

Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian pełnił role eksperta w panelu pt.: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”
"Pomosty Przyszłości" to pierwsze wydarzenie w Podlaskiem, które promuje dobre wzorce współpracy między nauką a biznesem doceniając najlepsze instytucje naukowe i osoby, które najlepiej łączą i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami naukowców i biznesu.
W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.
Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies