UWAGA! EKOTON sp. z o.o. wygrała 8-letni proces z Marszałkiem Województwa Podlaskiego


Absurdalny, jak się okazało, całkowicie niezasadny proces wytoczyła ekipa Marszałka Jarosława Dworzańskiego i utrzymywała kłamliwe zarzuty przez wiele lat pod rządami PO-PSL. Przez wiele lat zarówno urzędnicy, jak też współpracujące z nimi media świadomie i uporczywie podawali nieprawdę o rzekomym nienależytym wykonaniu Raportu przez konsorcjum Arup/EKOTON. W szczególności winą obarczano naszą firmę opierając się na sfałszowanej procedurze administracyjnej. Ginące dokumenty, podmieniane dokumenty, wreszcie nierzetelne opinie zielonych organizacji, biegłego i GDOŚ, posłużyły, jako materiał do fałszywych oskarżeń przeciw naszej firmie.

Wyglądało to, jak zorganizowana praca w zmowie i w celu. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że nikt ze skarżących „nie udźwignął ciężaru dowodu”. Sąd Najwyższy już wcześniej zauważył zasadność zbadania ginących dokumentów z akt sprawy, których zniknięcie było podstawą do stwierdzania rzekomych braków w sprawie Natura 2000 i badań ptaków. Już 3 czerwca 2011 na konferencji prasowej w naszym biurze zwróciliśmy na to uwagę. 

Wszystkie zarzuty oddaliliśmy w Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Próbę przypisania nam części winy przez Sąd Apelacyjny oddaliliśmy w całości przed Sądem Najwyższym w X 2018. Dzisiaj ponownie Sad Apelacyjny przyznał nam w 100% rację. To koniec kłamstw na nasz temat.

Dziękujemy wszystkim, którzy w nas nie zwątpili. To było 10 straconych lat w rozwoju firmy, licząc od daty wykonania Raportu OOŚ w sierpniu 2009 r., ale też 10 absolutnie niepowtarzalnych doświadczeń, po których jesteśmy znacznie silniejsi.

Zachęcamy wszystkich, którzy posługiwali się oszczerstwem wobec nas o wymierną refleksję.

Służymy pomocą naszym Klientom, którzy z nami zostali. 

Wiemy, jak wygrywać z „zieloną mafią” i nieuczciwymi urzędnikami.  

Z wyrazami szacunku 

dr Grzegorz Chocian
Prezes Zarządu
EKOTON sp. z o.o. 

 


Aktualności

W dniu 21 września br. Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. wziął udział jako prelegent podczas XVI edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej EURO-TRANS 2020
Prezes EKOTON wziął udział w charakterze prelegenta podczas III Forum Wizja Rozwoju w Gdyni
Na mocy art. 363 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołał Grzegorza Chociana w skład Państwowej Rady Gospodarki Wodnej V kadencji na lata 2020-2023.
Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją na temat przygotowań do budowy Stopnia Wodnego Siarzewo

Strona 1 z 17  > >>Polityka Cookies