Prezes EKOTON sp. zo.o. członkiem RKOOŚ


Prezes EKOTON sp. zo.o. z dniem 11.03.2019 został członkiem Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie.
Jest to kolejna nominacja dr Grzegorza Chociana. Wcześniej został powołany w skład Komisji OOŚ przy RDOŚ w województwie podlaskim. Ponadto od 2017 roku jest członkiem "Zespołu Ekspertów Parlamentarnego Zespołu  Rozwoju Dróg Wodnych". 
Powyższe Komisje i Zespoły są powołane do oceny najtrudniejszych przedsięwzięć takich jak: Centralny Port Komunikacyjny, porty morskie, zbiorniki zaporowe i infrastruktura żeglugowa, linie kolejowe, autostrady i drogi ekspresowe, elektrownie. We wszystkich tych instytucjach doradczych dr Grzegorz Chocian będzie odpowiadał m in. za ograniczanie zjawiska tzw. "ekoterroryzmu".

Aktualności

Zgłoś się do konkursu poprzez EKOTON sp. z o.o., uzyskaj prawo do zwolnienia z opłaty rejestracyjnej.

Przedmiotem sporu było rzekome "nienależyte wykonanie" raportu z oceny oddziaływania Podlaskiego Lotniska Regionalnego na środowisko (2008-2009). Kolejne sąd oddaliły wszystkie zarzuty, jako niezasadne.

Prezes EKOTON sp. zo.o. z dniem 11.03.2019 został członkiem Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie.
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych podjął decyzję o wszczęciu dochodzenia w sprawie POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone Światło – wsparcie rozwiązań proekologicznych"

Strona 1 z 16  > >>Polityka Cookies