Ruszyła nowa XXX edycja konkursu "Teraz Polska"


Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska" rozpoczęła przyjmowanie wniosków konkursowych do XXX edycji Konkursu „Teraz Polska". Ma on charakter niekomercyjny, a jego celem jest nagrodzenie najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. 

Firmy, przystępujące do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” zostaną zwolnione z opłaty rejestracyjnej w wysokości 500 zł. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest przesłanie ankiety rejestracyjnej na której umieszczą Państwo dopisek EKOTON.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni w pierwszej kolejności przesłać w/w ankietę rejestracyjną, a do 31 stycznia 2020 - ankietę weryfikacyjną.  

Zdaniem Laureatów do najważniejszych korzyści, jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska" należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty. 

Godło „Teraz Polska" na przestrzeni 30 lat stało się marką samą w sobie, a jego stosowanie jest dobrą formą promocji firm. Jak wynika z badań opinii publicznej, ponad 90% badanych uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska" w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi wśród ich odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników firmy i konkurentów.

Prawie połowa ankietowanych uznała, że Godło „Teraz Polska" wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów/usług oraz innych produktów/usług pozostających w ofercie przedsiębiorstwa. Prestiż Godła „Teraz Polska" umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów i członków Kapituły.

Dołącz do najlepszych!

W przypadku dodatkowych pytań związanych z Konkursem „Teraz Polska” proszę o kontakt pod numerem telefonu 85 744-67-95  lub bezpośrednio z Biurem Konkursu „Teraz Polska”, tel. 22 826 01 91; e-mail: konkurs@terazpolska.pl

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu „Teraz Polska” znajdują się na stronie internetowej Fundacji – www.terazpolska.pl

Grzegorz Chocian
Koordynator konkursu w woj. podlaskim

Aktualności

Zgłoś się do konkursu poprzez EKOTON sp. z o.o., uzyskaj prawo do zwolnienia z opłaty rejestracyjnej.

Przedmiotem sporu było rzekome "nienależyte wykonanie" raportu z oceny oddziaływania Podlaskiego Lotniska Regionalnego na środowisko (2008-2009). Kolejne sąd oddaliły wszystkie zarzuty, jako niezasadne.

Prezes EKOTON sp. zo.o. z dniem 11.03.2019 został członkiem Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Warszawie.
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych podjął decyzję o wszczęciu dochodzenia w sprawie POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone Światło – wsparcie rozwiązań proekologicznych"

Strona 1 z 16  > >>Polityka Cookies