Spotkanie z udziałem Przedstawiciela Ministerstwa Środowiska - firma EKOTON s.c. zaprezentowała założenia "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami"


Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska w Białymstoku


10 września o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się spotkanie Krzysztofa Zaręby – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska z władzami województwa, powiatów i gmin. Głównym tematem spotkania były zadania wynikające z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010” dla administracji samorządowej.

Przedstawiono następujące prezentacje:

  1. Gospodarka odpadami w świetle planów gospodarki odpadami
  2. Założenia aktualizacji „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010” oraz projektowane regiony zagospodarowania odpadów komunalnych – firma EKOTON s.c.
  3. Sposób realizacji wybranych zadań z „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010” (Kpgo 2010)
  4. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w Kpgo 2010
  5. Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie    i akumulatory w Kpgo 2010.

Firma EKOTON s.c. wygrała przetarg na realizację „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2010”.

Organizatorem spotkania był Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.


Aktualności

Prezes EKOTON sp. z o.o. dr Grzegorz Chocian pełnił role eksperta w panelu pt.: „Powódź i susza: czy grozi nam kryzys wodny?”
"Pomosty Przyszłości" to pierwsze wydarzenie w Podlaskiem, które promuje dobre wzorce współpracy między nauką a biznesem doceniając najlepsze instytucje naukowe i osoby, które najlepiej łączą i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami naukowców i biznesu.
W dniu 26.09.2022 r. Beata Gładkowska-Chocian, wiceprezes EKOTON Sp. z o.o. obroniła rozprawę doktorską pt.: „Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko a efektywność procesu inwestycyjnego”.
Prezes Zarządu EKOTON sp. z o.o. otrzymał "Odznakę honorową Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Strona 1 z 18  > >>Polityka Cookies