Referencje


Firma realizuje wszystkie działania zgodnie z Polityką Środowiskową


Ochrona środowiska

Burmistrz Ciechanowca: „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta
i Gminy Ciechanowiec za lata 2004-2006”  [20.05.2007]

Urząd Miejski w Lipsku: Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta
i Gminy Lipsk na lata 2007-2032” [ 26.04.2007]

Urząd Gminy w Gródku:
„Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gródek za lata 2004-2006” [26.04.2007]

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.:
„Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów komunalnych w Uhowie, gm. Łapy” [19.04.2007]

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ROLMAK”:
„Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Fermy Trzody Chlewnej we wsi Krzywiec na hodowlę tuczników i warchlaków” [13.04.2007]

Urząd Miasta Kolno:
„Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarkiodpadami dla Miasta Kolno za lata 2004-2006” [10.04.2007]

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny:
„Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Juchnowiec Kościelny za lata 2004-2006” [10.04.2007]

Urząd Miejski w Jedwabnem:
„Plan ochrony przed szkodliwością azbestu oraz programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jedwabne na lata 2006-2032” [05.04.2007]

Michał Kryczka – Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu:
„Wniosek wydanie pozwolenia zintegrowanego” [04.04.2007]

Ferma Drobiu Halasy (Marcin i Marek Świerżewscy):
„Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy o dwa budynki inwentarskie do hodowli brojlera” [02.03.2007]

Ewa i Tomasz Hryniewieccy:
„Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego” [02.03.2007]

Urząd Miasta Kolno:
„Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kolno na lata 2006-2032” [01.03.2007]

Przedsiębiorstwo Komunalne w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o.:
„Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dl powietrza dla Kotłowni Ciepłowni Miejskiej
w Czarnej Białostockiej” [05.12.2006]

Zakład produkcyjno-handlowo-usługowy ”Marand”:
Raport oddziaływania na środowisko” [01.12.2006]

Ewa i Tomasz Hryniewieccy:
„Raport oddziaływania na środowisko” [30.10.2006]

Urząd Miejski w Białymstoku:
„Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Białegostoku na lata 2006-2032” [26.09.2006]

Zakład Flexodruku „DRUKPOL” ZPCh Zenon Ziemak:
„Wniosek w sprawie uzyskanie pozwolenia zintegrowanego” [11.02.2005]

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny:
„ Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla Gminy Juchnowiec Kościelny” [07.06.2004]

Shell Polska:
„Program gospodarki odpadami dla stacji paliw płynnych TEXACO PRODUKTY
Sp. z o.o. w Białymstoku, Suwałkach, Siedlcach” [14.09.2000]

Starostwo Powiatowe w Białymstoku:
„Program selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla powiatu białostockiego” [12.05.2000]

Turystyka

Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki: szkolenie pt. „Turystyka – wspólna sprawa” [26.06.2007]

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna:
„Program tworzenia i rozwoju produktów turystycznych woj. podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem centrów ruchu turystycznego” [01.03.2007]

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna:
usługi szkoleniowo-doradcze w ramach projektu pn. „Opracowanie, wdrożenie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie kształtowania produktów turystycznych w oparciu o rezultaty Programu Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego” oraz projektu ”Akademia Produktu Turystycznego” [07.12.2005]

Związek Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza rzeki Supraśl:
„Wykonanie dokumentacji i odbiór techniczny 380 km szlaków turystycznych w obszarze Związku Gmin Puszczy Knyszyńskiej Dorzecza Rzeki Supraśl” [25.11.2004]

Polska Agencja Rozwoju turystyki (PART S.A):
„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego oraz koncepcja rozwoju markowych produktów turystycznych na terenie obszaru funkcjonalnego „EGO”, obejmującego tereny trzech powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego [12.01.2004]

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi:
„Sporządzenie dokumentacji znakowania Podlaskiego Szlaku Bocianiego” [15.01.2003]

Polska Agencja Rozwoju turystyki (PART S.A):
„Inwentaryzacja walorów turystycznych Podlaskiego Szlaku Bocianiego” oraz opracowanie „Zintegrowanego produktu turystycznego Podlaski Szlak Bociani” [30.11.2002]
„Wdrażanie drugiego etapu rozwoju markowego produktu turystycznego-Podlaski Szlak Bociani” [21.06.2002]

Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych:
„Opracowanie koncepcji promocji różnorodności biologicznej i walorów turystycznych Polski na przykładzie „Zielonych Płuc Polski”

Pomoc organizacyjno-techniczna  

Hotel SPA dr Irena Eris: „Sporządzenie analiz ekologicznych, technologicznych i finansowych systemów instalacji wodno-ściekowych, których wykonanie było bezpośrednio związane z budową hotelowo-wypoczynkowego SPA Dr Irena Eris zlokalizowanego w miejscowości Wysoka Wieś
w gm. Ostróda.”

Dotacje

Hotel SPA dr Irena Eris: “Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji na inwestycję SPA Dr Irena Eris w Wysokiej Wsi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”.