O nas

 
EKOTON sp. z o.o. to firma projektowo doradcza oferująca swe usługi w zakresie: ochrony środowiska, turystyki, rozwoju rolnictwa, zarządzania projektami, i szkoleń. Firma Działa na rynku od 1998 roku i obsługuje Klientów na terenie całego kraju oraz za granicą. Naszymi Klientami są wszelkie podmioty, od małych firm rodzinnych, rolnych gospodarstw towarowych, po wielkie koncerny przemysłowe i sieci korporacyjne. Ważną grupą Klientów są również samorządy wszystkich szczebli.
 
Niezależnie od wielkości firmy, czy samorządu, każdy Klient jest dla nas najważniejszy i traktowany indywidualnie. Wspieramy istniejące podmioty w zakresie wypełniania norm środowiskowych regulowanych przepisami krajowymi i zagranicznymi. Przygotowujemy komplet dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwoleń na budowę, pozwoleń zintegrowanych IPPC. Wspieramy samorządy w tworzeniu strategicznych ocen oddziaływania planów i programów rozwojowych na środowisko, czy bardziej szczegółowych zadań jak Programy usuwania azbestu.

Firma EKOTON sp. z o.o. jest liderem w opracowywaniu wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych (IPPC), raportów oddziaływania inwestycji na środowisko (OOŚ), audytów ekologicznych / środowiskowych, raportów Natura 2000, programów ochrony środowiska, planów usuwania azbestu oraz programówi strategii rozwoju regionalnego w tym strategii rozwoju turystyki. W ostatnich latach zespół firmy EKOTON wspierał inwestycje publiczne o pierwszoplanowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i rozwoju jak np.: Program Ochrony Przeciwpowodziowej Dolnego Śląska wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym z budżetem przekraczającym 3,5 mld zł, budowę odcinków drogi ekspresowej S-8, budowę Fabryki płyt HDF firmy Swedspan (grupa IKEA) - największej inwestycji zagranicznej w Polsce w roku 2010, budowę Kampusu Uniwersytetu w Białymstoku czy kilku oddziałów zakładu firmy PRONAR. Współtworzyliśmy sukces wielkiego projektu szkoleniowo-doradczego „Turystyka-wspólna sprawa" z budżetem 62 mln złotych. Uczestniczyliśmy, jako oficjalny Partner w innowacyjnym projekcie Unii Europejskiej „Centrum Zielonych Technologii" tworząc następnie Klaster Zielonych Technologii. Wraz z kluczowym Partnerem - firmą Ove Arup & Partners realizujemy obecnie jeden z największych projektów dotyczących stworzenia nowego źródła energii odnawialnej dla koncernu ENERGA S.A.

Jesteśmy członkiem: Klastra Zielonych Technologii i Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz Podlaskiego Klubu Biznesu. Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" na terenie województw północno-wschodniej Polski.
Uzyskaliśmy nominacje w Konkursie "Ambasador Biznesu Podlasie 2007" i zajęliśmy II miejsce w Konkursie "Superfirmy" 2010 Produkty naszej firmy charakteryzuje najwyższa jakość i dbałość o indywidualne rozwiązywanie problemów naszych Klientów. Nasz zespół kieruje się zasadami odpowiedzialności w biznesie i zrównoważonym rozwojem.
 
Dane firmy:
EKOTON sp. z o.o.
biuro: ul. Włókiennicza 7Alok 14U; 15-464 Białystok
siedziba: ul. Ciepła 12 m. 4, 15-472 Białystok
NIP: 542-30-71-501 SR w Białymstoku, XII Wydz. Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000298612 Wysokość kapitału zakładowego: 50000 zł