AZBEST - 100% skuteczności w Ministerstwie Gospodarki


Co roku Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Większość działań ukierunkowanych jest na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, w formie bezpośredniego wsparcia np. na opracowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest lub też pośrednio w formie materiałów informacyjno-edukacyjnych – ulotek, plakatów, poradników.

W roku 2015 ponownie wszystkie wnioski EKOTON sp. z o.o. uzyskały bardzo wysoką ocenę i zapewniły dofinansowanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest.

Na szczególna uwagę zasługuje fakt, iż oferty EKOTON sp. z o.o. zapewniały bardzo korzystną relację ceny do jakości. Konkurs Ministerstwa Gospodarki premiuje bowiem najlepsze wnioski, które gwarantują najwyższą jakość i realizowane są w określonych przez Ministerstwo standardach jakościowych.

EKOTON sp. z o.o. od 2008 roku stale prowadzi tzw. "Program azbestowy" i doradza instytucjom publicznym w zakresie najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w tym zakresie.

Inne samorządy, których wnioski nie otrzymały dofinansowania w tegorocznym konkursie zapraszamy do współpracy za rok.

mgr inż. Beata Gładkowska Chocian - Wiceprezes EKOTON sp. z o.o.

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu/Konkurs+Azbest

 


Aktualności

Zgłoś się do konkursu poprzez EKOTON sp. z o.o., uzyskaj prawo do zwolnienia z opłaty rejestracyjnej.
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych podjął decyzję o wszczęciu dochodzenia w sprawie POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone Światło – wsparcie rozwiązań proekologicznych"
Z przyjemnością informujemy, iż wszystkie samorządy, które skorzystały z pomocy EKOTON sp. z o.o. zyskały.
21 kwietnia 2015 EKOTON sp. z o.o. wygrało apelację przed Sądem Okręgowym w Białymstoku

Strona 1 z 16  > >>Polityka Cookies